ฮักษากลางเวียง บริการตรวจเชื้อ

COVID-19 

ราคา

2,900 บาท

 • เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และคนที่คุณรัก ตรวจเลือดหลัง การเก็บตัว 14 วัน เพื่อลดความกังวลของตนเองและผู้คนรอบข้าง

 • ตรวจเลือดหาโควิดโดยไม่ต้องลงจากรถ

 • ชุดตรวจผ่านมาตรฐาน อย. กระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทย

 • แปลผลพร้อมให้คำแนะนำโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

เงื่อนไขและข้อมูลต่างๆ 

 • ลูกค้าต้องจองผ่าน Online โดย ผ่านเว็บ หรือ Line เท่านั้น

 • ลูกค้าต้องได้รับคำปรึกษา ก่อนการตรวจทุกครั้ง

 • ระยะเวลาในรับบริการประมาณ 5-10 นาที

 • ผู้รับบริการไม่ต้องลงจากรถ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บตัวอย่างที่รถเลย

 • รอผลการตรวจไม่เกิน  1 วัน 

 • การตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจคัดกรอง และควรตรวจซ้ำหากมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

บริการรวดเร็ว เป็นความลับ ด้วยทีมแพทย์ . เปิดบริการทุกวัน 10.00 - 18.00 .

Help >>
Contact >>
Follow Us >>
 • Grey Facebook Icon